Monday, 12 January 2015

Apa itu Information Technology?

Information bermaksud maklumat manakala technology bermaksud kajian terhadap alat dan teknik terkini. Maka gabungan Information Technology bermaksud kajian terhadap alat dan teknik terkini untuk memproses dan menghasilkan maklumat yang membantu manusia membuat keputusan.

Untuk menghasilkan maklumat kita perlu mengumpulkan petunjuk atau dipanggil data. Baca selanjutnya tentang data.

Apa itu Data?

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang bererti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data bererti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data yang telah diproses dipanggil maklumat (information). Data dan Information sering dikaitkan dengan bidang Information Technology.

Baca selanjutnya tentang data